Produkt

 Cena netto 

zł.

Cena butto

zł.

  Estima Architektura 5.0

  Upgrade Estimy Architektura 1.0-4.0 do 5.0

2 500,00

 1 200,00 

3 075,00

 1 476,00 

  Estima PINB 5.0

  Upgrade Estimy PINB 1.0-4.0 do wersji 5.0

2 500,00

1 200,00 

 3 075,00

  1 476,00

  Estima PINB łącznie z programem Estima Architektura

 3 000,00

  3 690,00

  Estima Kancelaria

 1 000,00

  1 230,00

  Szkolenie w zakresie obsługi Estimy tel  

Ceny w złotówkach. Cena obejmuje licencję na jeden serwer i wszystkie stanowiska klienckie w wydziale