Przeglądarka umożliwia wczytanie danych zapisanych w pliku SWDE. Po wczytaniu dane gromadzone są w katalogu SWD i po ponownym uruchomieniu programu nie ma potrzeby importu (dane będą dostępne do czasu kolejnego importu pliku swde)

więcej...