Prowadzenie rejestrów specyficznych dla PINB (zgodnie z nowym prawem budowlanym):

samowole budowlane, utrzymanie obiektów, katastrofy budowlane, funkcje techniczne w budownictwie, inspekcje budów, postępowanie egzekucyjne, postanowienia o wszczęciu i zawieszeniu postępowania administracyjnego, pozwolenia na użytkowanie, zgłoszenia robót budowlanych.


Możliwość wglądu do dokumentów wydawanych przez Wydział Architektury (pozwolenia na budowę, użytkowanie, itp.) bez prawa dokonywania zmian.


Na bazie wprowadzonych danych, generowane są treść decyzji (lub inne dokumenty), sprawozdania GUNB-2, ewidencje budowli, oraz zestawienia wydanych dokumentów i wykresy. Program może być współużytkowany z Wydziałem Architektury i Budownictwa lub działać niezależnie. 


Funkcjonalnie program zbliżony jest do wersji dla Wydziału Architektury i Budownictwa