W związku z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 marca 2012 r w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy proponujemy Państwu zakup aktualizacji programów ESTIMA.

    Przepis ten uściśla zakres i sposób gromadzenia informacji o aktach sprawy, dlatego do naszych programów ESTIMA wprowadziliśmy nowe funkcje, które umożliwiają rejestrowanie zmian w statusie dokumentów w sprawach.

 Zgodnie z nowymi przepisami, dla każdego dokumentu w sprawie można zanotować podejmowaną czynność (wykorzystując słownik z rozporządzenia) wraz z pozostałymi informacjami. Zapis tych informacji odbywa się w momencie dodawania i edycji danych każdego pisma w sprawie. Użytkownik ma też możliwość dodawania nowych opisów czynności związanych z danym pismem w sprawie.

   Lista czynności dla każdego pisma w sprawie jest widoczna w oknie sprawy, a także w dodatkowej zakładce „Metryka” w dolnej części programu. Możliwy jest także wydruk lub zapis do pliku PDF aktualnego stanu metryki sprawy.

   Poza tą nową funkcjonalnością, w nowej wersji ESTIMY, wprowadziliśmy także kilkadziesiąt innych zmian sugerowanych przez użytkowników (np. nowe wzory rejestrów decyzji i wniosków, możliwość drukowania wybranych budowli z bazy budowli, rozbudowane możliwości filtrowania i wyszukiwania określonych dokumentów, lepsza integracja z programem ESTIMA KANCELARIA i wiele innych zmian). Jako dodatkowy moduł, wprowadziliśmy też możliwość sprawdzania stanu zaawansowania danej sprawy przez internet (bez podawania danych osobowych).

 

W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem