Przeglądarka umożliwia wczytanie danych zapisanych w pliku SWDE. Po wczytaniu dane gromadzone są w katalogu SWD i po ponownym uruchomieniu programu nie ma potrzeby importu (dane będą dostępne do czasu kolejnego importu pliku swde)

więcej...

W związku z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 marca 2012 r w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy proponujemy Państwu zakup aktualizacji programów ESTIMA.

    Przepis ten uściśla zakres i sposób gromadzenia informacji o aktach sprawy, dlatego do naszych programów ESTIMA wprowadziliśmy nowe funkcje, które umożliwiają rejestrowanie zmian w statusie dokumentów w sprawach.

Prowadzenie rejestrów specyficznych dla PINB (zgodnie z nowym prawem budowlanym):

samowole budowlane, utrzymanie obiektów, katastrofy budowlane, funkcje techniczne w budownictwie, inspekcje budów, postępowanie egzekucyjne, postanowienia o wszczęciu i zawieszeniu postępowania administracyjnego, pozwolenia na użytkowanie, zgłoszenia robót budowlanych.


Możliwość wglądu do dokumentów wydawanych przez Wydział Architektury (pozwolenia na budowę, użytkowanie, itp.) bez prawa dokonywania zmian.

Program Estima Architektura umożliwia gromadzenie, przeglądanie, wyszukiwanie i sporządzanie raportów dla decyzji wydawanych w wydziałach Architektury i Budownictwa. Korzystając z informacji zawartych w bazie można bardzo szybko odnaleźć wymagany dokument na podstawie różnych kryteriów: przez znak sprawy, wnioskodawcę, właściciela bądź stronę. Wyszukanie właściwej sprawy ułatwia również funkcja odnajdywania dokumentów (z wszystkich rejestrów) na podstawie numeru działki. 

Gromadzone informacje o budowlach pozwalają na automatyczne generowanie raportów sprawozdawczych.